سوالات متداول


  • برای چند روز می توان از جسد داخل سردخانه نگهداری کرد؟

    به مدت یک هفته

  • این سردخانه با چه موتور هایی ساخته می شود؟

    امبرآکو، کلترون که دارای قدرت 1 اسب هستند

  • هر کابین چه وزنی را تحمل می کند؟

    180 کیلوگرم

دسته بندی محصولات
تماس بگیرید